Natuurgeneeskundig therapeut
 

 

Onder de functie van Natuurgeneeskundig Therapeut wordt verstaan:
Het geheel van verantwoordelijkheden en taken van de Natuurgeneeskundig Therapeut binnen de gezondheidszorg. De functie van Natuurgeneeskundig Therapeut is gericht op het verlenen van zorg aan individuen, ter bevordering of instandhouding van hun welbevinden en optimaal functioneren, zowel mentaal, (soms ook spiritueel), emotioneel, fysiek als sociaal. Op deze wijze draagt de functie bij aan het doel van de gezondheidszorg in zijn totaliteit. Bij het functioneren van de Natuurgeneeskundig Therapeut ligt het accent op het verlenen van zorg.

Lees verder >>

Historisch raamwerk
De wortels van de Natuurgeneeskunde liggen in de ontwikkeling van de traditionele geneeskunde en zijn daarom zo oud als de mensheid. De natuurgeneeskunde krijgt in het Westen een eigen filosofie met de leer van Hippocrates (460-377 v. Chr.) van KOS. Hippocrates leerde bijvoorbeeld dat de toestand van ziekte en gezondheid van de mens zeer nauw samenhangt met verontreiniging van de lichaamsvochten (lymfe, bloed, gele- en zwarte gal). Verontreiniging van deze lichaamsvochten veroorzaakt stoornissen in het menselijk lichaam. Reiniging van deze lichaamsvochten m.b.v. natuurlijke geneesmethoden kunnen deze stoornissen helpen herstellen. Daarnaast bestaan er leefregels ter preventie van verontreiniging. Hierin vindt de natuurgeneeskundige therapie haar basis.

Lees verder >>